Urbanistyka a architektura

Urbanistyka a architektura - Różnice w definicji

Definicja urbanistyki; Podstawowe funkcje miasta

[caption id="attachment_23" align="alignleft" width="300"] Urbanistyka to bardziej projekt miasta Zdjęcie autorstwa Olivier Darny z Pexels[/caption] Określenie „urbanistyka ”pochodzi od łacińskiego słowa urbs , oznaczającego miasto i jest dziedziną wiedzy zajmującą się planowaniem i kierowaniem rozwojem osiedli ludzkich . Miasto ma zapewniać podstawowe potrzeby w czterech głównych dziedzinach : - praca , czyli zatrudnienie dające utrzymanie oraz zapewniające wytwarzanie niezbędnych do życia przedmiotów , - ochrona mieszkańców zarówno przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi (wojna , przestępczość) jak i klimatycznymi ( budowa mieszkań i urządzeń komunalnych ), - rekreacja , czyli zapewnienie warunków do wypoczynku biernego (parki , tereny spacerowe ) i czynnego (uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i sportowych) , - komunikacja czyli umożliwienie mieszkańcom korzystania z ww. urządzeń w warunkach rosnącego i zajmującego coraz większą powierzchnię miast.

Architektura renesansowa w Polsce.

Architektura renesansowa w Polsce.

[caption id="attachment_18" align="alignleft" width="300"] Zdjęcie autorstwa Maria Orlova z Pexels[/caption] Do Polski odrodzenie dotarło wcześniej niż do Francji i Niemiec poprzez dwór Zygmunta I , który utrzymywał żywe kontakty z Węgrami będącymi już w XV w. pod wpływem nowych prądów. Dalsze sprzyjające warunki rozwoju renesansu powstały przez małżeńsywo Zygmunta I z Boną Sforza. Nawiązano wówczas bliższe stosunki z Włochami, skąd przybywali do Krakowa liczni artyści i tworzyli dzieła dla dworu królewskiego, arystokracji i bogatego mieszczaństwa. Nowa sztuka nie miała jeszcze wówczas odbiorców wśród szerszych warstw społeczeństwa, wiernego nadal sztuce gotyckiej, trwającej na niektórych terenach do końca XVI w. Obok w pełni gotyckich dzieł świeckich i sakralnych kształtowały się obiekty , w których z nowymi zasadami kompozycji i dekoracji współistniały formy gotyckie. Jednocześnie w Krakowie powstały już dzieła renesansowe o czystych cechach florenckich. Podążając w tych dwóch kierunkach powoli nowy styl upowszechnił się i nabrał swoistych cech rodzimych. Po 1550 r. sztuka renesansowa popierana przez dwór królewski zawiązana była już mocno z życiem kraju. Do najwcześniejszych budowli renesansowych w Polsce należy zamek na Wawelu przebudowany w latach 1507-1536 (autorzy przebudowy- Franciszek Florentczyk i Bartłomiej Berecci).

MEDYTACJA czym jest

O TO JEST MEDYTACJA?

[caption id="attachment_14" align="alignleft" width="300"] Zdjęcie autorstwa Oluremi Adebayo z Pexels[/caption]

Ten, kto w głębi siebie znajduje szczęście, kto w głębi siebie znajduje radość i w głębi siebie dostrzega światło, ten dochodzi do ukojenia w Brahmanie, albowiem sam staje się Brahmanem, Bhagavad-gita

  Patańdżali, twórca podstaw filozofii i praktyki Jogi wylicza osiem metod (procesów), będących jednocześnie stopniami, przez które człowiek może osiągnąć czystość i harmonie umysłu. Jest to tzw. Astaunga Joga, czyli Joga ośmiostopniowa. Stopnie te wspomagają człowieka w jego drodze od najniższego do najwyższego etapu rozwoju. Nie należy jednak przeskakiwać niektórych etapów, uważając je za mało ważne lub nawet za niepotrzebne. Bez ich realizacji kolejne, wyższe stopnie mogą się nie zrealizować w taki sposób jak być powinno. Może to nawet doprowadzić do zawalenia się żmudnie budowanej budowli.