Blog

Ekrany akustyczne własności cichości.

ekrany akustyczne Spojrzenie na ekrany akustyczne

[caption id="" align="alignright" width="150"]photoekrany dźwiękochłonne[/caption]

ekrany akustyczne Ekrany akustyczne, zwane również ogrodzeniami akustycznymi lub bramami dźwiękowymi, są ważnymi elementami kilku różnych rodzajów kontroli hałasu. Mogą być stosowane w celu zapobiegania przedostawaniu się hałasu do prywatnego domu lub zamkniętego obszaru, takiego jak dok dla łodzi lub parking. Podstawowym zastosowaniem jest utrzymanie niepożądanych hałasów poza domem lub firmą. Inne zastosowania obejmują redukcję nadmiernego hałasu, zapobieganie wiatrowi i hałasowi z uszkadzania wrażliwych urządzeń, takich jak słuchawki, głośniki i inne urządzenia elektroniczne. Ten typ ogrodzenia jest dostępny w kilku różnych stylach i materiałach i jest doskonałą inwestycją, czy chronisz hałaśliwą otwartą przestrzeń lub szukasz skutecznego rozwiązania kontroli hałasu do istniejącej strefy cichej.

Ogrodzenia farmerskie z plastiku.

ogrodzenia farmerskie Ogrodzenia rolnicze dla bezpieczeństwa zwierząt

[caption id="" align="alignright" width="150"]photoogrodzenia do stadnin[/caption]

ogrodzenia farmerskie Kiedy większość ludzi myśli o ogrodzeniu gospodarstwa dla koni, automatycznie myślą o tradycyjnym ogrodzeniu gospodarstwa wykonanym z drewna. Zazwyczaj ogrodzenia rolnicze są albo winylowe, albo drewniane, a w niektórych przypadkach używają różnych metalowych drutów, aby albo dodać do oryginalnej struktury, albo całkowicie zastąpić tradycyjne sztachety. Te staromodne ogrodzenia rolnicze były bardzo nieatrakcyjne i często wyglądały jak tandetne marnotrawstwo przestrzeni.

Urbanistyka a architektura

Urbanistyka a architektura - Różnice w definicji

Definicja urbanistyki; Podstawowe funkcje miasta

[caption id="attachment_23" align="alignleft" width="300"] Urbanistyka to bardziej projekt miasta Zdjęcie autorstwa Olivier Darny z Pexels[/caption] Określenie „urbanistyka ”pochodzi od łacińskiego słowa urbs , oznaczającego miasto i jest dziedziną wiedzy zajmującą się planowaniem i kierowaniem rozwojem osiedli ludzkich . Miasto ma zapewniać podstawowe potrzeby w czterech głównych dziedzinach : - praca , czyli zatrudnienie dające utrzymanie oraz zapewniające wytwarzanie niezbędnych do życia przedmiotów , - ochrona mieszkańców zarówno przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi (wojna , przestępczość) jak i klimatycznymi ( budowa mieszkań i urządzeń komunalnych ), - rekreacja , czyli zapewnienie warunków do wypoczynku biernego (parki , tereny spacerowe ) i czynnego (uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i sportowych) , - komunikacja czyli umożliwienie mieszkańcom korzystania z ww. urządzeń w warunkach rosnącego i zajmującego coraz większą powierzchnię miast.

Architektura renesansowa w Polsce.

Architektura renesansowa w Polsce.

[caption id="attachment_18" align="alignleft" width="300"] Zdjęcie autorstwa Maria Orlova z Pexels[/caption] Do Polski odrodzenie dotarło wcześniej niż do Francji i Niemiec poprzez dwór Zygmunta I , który utrzymywał żywe kontakty z Węgrami będącymi już w XV w. pod wpływem nowych prądów. Dalsze sprzyjające warunki rozwoju renesansu powstały przez małżeńsywo Zygmunta I z Boną Sforza. Nawiązano wówczas bliższe stosunki z Włochami, skąd przybywali do Krakowa liczni artyści i tworzyli dzieła dla dworu królewskiego, arystokracji i bogatego mieszczaństwa. Nowa sztuka nie miała jeszcze wówczas odbiorców wśród szerszych warstw społeczeństwa, wiernego nadal sztuce gotyckiej, trwającej na niektórych terenach do końca XVI w. Obok w pełni gotyckich dzieł świeckich i sakralnych kształtowały się obiekty , w których z nowymi zasadami kompozycji i dekoracji współistniały formy gotyckie. Jednocześnie w Krakowie powstały już dzieła renesansowe o czystych cechach florenckich. Podążając w tych dwóch kierunkach powoli nowy styl upowszechnił się i nabrał swoistych cech rodzimych. Po 1550 r. sztuka renesansowa popierana przez dwór królewski zawiązana była już mocno z życiem kraju. Do najwcześniejszych budowli renesansowych w Polsce należy zamek na Wawelu przebudowany w latach 1507-1536 (autorzy przebudowy- Franciszek Florentczyk i Bartłomiej Berecci).

MEDYTACJA czym jest

O TO JEST MEDYTACJA?

[caption id="attachment_14" align="alignleft" width="300"] Zdjęcie autorstwa Oluremi Adebayo z Pexels[/caption]

Ten, kto w głębi siebie znajduje szczęście, kto w głębi siebie znajduje radość i w głębi siebie dostrzega światło, ten dochodzi do ukojenia w Brahmanie, albowiem sam staje się Brahmanem, Bhagavad-gita

  Patańdżali, twórca podstaw filozofii i praktyki Jogi wylicza osiem metod (procesów), będących jednocześnie stopniami, przez które człowiek może osiągnąć czystość i harmonie umysłu. Jest to tzw. Astaunga Joga, czyli Joga ośmiostopniowa. Stopnie te wspomagają człowieka w jego drodze od najniższego do najwyższego etapu rozwoju. Nie należy jednak przeskakiwać niektórych etapów, uważając je za mało ważne lub nawet za niepotrzebne. Bez ich realizacji kolejne, wyższe stopnie mogą się nie zrealizować w taki sposób jak być powinno. Może to nawet doprowadzić do zawalenia się żmudnie budowanej budowli.