MEDYTACJA czym jest

O TO JEST MEDYTACJA?

[caption id="attachment_14" align="alignleft" width="300"] Zdjęcie autorstwa Oluremi Adebayo z Pexels[/caption]

Ten, kto w głębi siebie znajduje szczęście, kto w głębi siebie znajduje radość i w głębi siebie dostrzega światło, ten dochodzi do ukojenia w Brahmanie, albowiem sam staje się Brahmanem, Bhagavad-gita

  Patańdżali, twórca podstaw filozofii i praktyki Jogi wylicza osiem metod (procesów), będących jednocześnie stopniami, przez które człowiek może osiągnąć czystość i harmonie umysłu. Jest to tzw. Astaunga Joga, czyli Joga ośmiostopniowa. Stopnie te wspomagają człowieka w jego drodze od najniższego do najwyższego etapu rozwoju. Nie należy jednak przeskakiwać niektórych etapów, uważając je za mało ważne lub nawet za niepotrzebne. Bez ich realizacji kolejne, wyższe stopnie mogą się nie zrealizować w taki sposób jak być powinno. Może to nawet doprowadzić do zawalenia się żmudnie budowanej budowli.