Urbanistyka a architektura

Urbanistyka a architektura – Różnice w definicji

Definicja urbanistyki; Podstawowe funkcje miasta

Urbanistyka to bardziej projekt miasta Zdjęcie autorstwa Olivier Darny z Pexels

Określenie „urbanistyka ”pochodzi od łacińskiego słowa urbs , oznaczającego miasto i jest dziedziną wiedzy zajmującą się planowaniem i kierowaniem rozwojem osiedli ludzkich . Miasto ma zapewniać podstawowe potrzeby w czterech głównych dziedzinach :

– praca , czyli zatrudnienie dające utrzymanie oraz zapewniające wytwarzanie niezbędnych do życia przedmiotów , – ochrona mieszkańców zarówno przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi (wojna , przestępczość) jak i klimatycznymi ( budowa mieszkań i urządzeń komunalnych ), – rekreacja , czyli zapewnienie warunków do wypoczynku biernego (parki , tereny spacerowe ) i czynnego (uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i sportowych) , – komunikacja czyli umożliwienie mieszkańcom korzystania z ww. urządzeń w warunkach rosnącego i zajmującego coraz większą powierzchnię miast.

Wzajemne powiązania oraz proporcje terenów przeznaczonych na spełnienie tych czterech podstawowych funkcji miasta zmieniały się w każdej epoce historycznej i kształtowały różnorodnie zależnie od stopnia rozwoju społeczno gospodarczego społeczeństwa od warunków naturalnych , tradycji regionalnych i innych wpływów zew.

Definicje architektury

. 1) Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni (Brunazeli)

3) Architektura to wszystko to co człowiek wykonuje w przestrzeni

3) Pojęcie archietktury pochodzi od greckiego słowa „ architekton” (główny budowniczy) . Architektura jest sztuką kształtowania formy w powiążaniu z konstrukcją budowlaną w sposób wktóry orgonizuje przestrzeń niezbędną do zaspokojena moterialnych i duchowych potrzeb człowieka . Kształtowanie się tej umiejętności sięga czasów najdawniejszych, gdy człowiek pierwotny rozpoczął trudną sztukę budowania sobie schronienia przed zimnem , deszczem i dzikimi zwierzętami .

W dziele architektury występują trzy czynniki : Funkcja , konstrukcj i forma . Wszystki trzy muszą z sobą harmonizować ;żaden z nich nie może upośledzać pozostałych .Tym bardziej żaden z nich nie może pozostawać w sprzeczności .

Funkcja jest dostosowaniem do celu jakiemu budowla służy .Celem jest z reguły wnętrze budowli , najczęściej zaś zespół wnętrz powiązanych w niezbędną , użytkową całość ,ważne jest również sąsiedztwo pomieszczeń o szczególnym przeznaczeniu , bez względu na istnienie między nimi lub nieistnienie komunikacji jak równiż naruralne oświetlenie wnętrz. i otoczenie.

Konstrukcję stanowią wszystkie matrialne części , ściśle powiązane z funkcją i kształtem budowli.

4) Architektura jest świadomym ukształtowaniem przestrzeni w sposób odpowiadający zamierzonej funkcji w określonej konstrukcji i formie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.